Seyahat Sağlık Sigortası

Seyahate çıkarken, endişelerinizi de yanınızda taşımayın. Seyahat Sigortası ile yurtdışı seyahatlerinizde karşılaşabileceğiniz acil sağlık problemlerini teminat altına alıp seyahatlerinizin güvencesi için seyahat sigortasından yararlanabilirsiniz.

Seyahat Sağlık Sigortası sizi aşağıdaki hallerde teminat altına alır:

 1. Tıbbi Tedavi Teminatı
 2. Sigortalının Seyahati veya Nakli
 3. Sigortalının Daimi İkametgaha Nakli
 4. Sigortalının Cenazesinin Nakli
 5. Bagaj Kaybı ve Çalınması
 6. Tıbbi Danışmanlık
 7. Acil Mesajların İletilmesi
 8. Kaza sonucu sürekli sakatlık teminatı
 9. Yurt dışı seyahati sırasında hastalık veya yaralanma nedeniyle konaklama süresinin uzatılmasına bağlı giderler
 10.  Konaklama süresinin uzadığı durumlarda aile üyelerinden birinin hastanenin bulunduğu yere seyahat giderleri

Seyahat Poliçeleri Kapsamı Dışında Kalan Durumlar

Seyahat poliçelerinde de diğer tüm poliçelerde olduğu gibi kapsam altında olan ve olmayan haller özel ve genel şartlar ile belirtilmiştir. Seyahat poliçesi genel şartları her sigorta şirketi için aynıdır. Özel şartlar ise sigorta şirketleri arasında farklılık gösterir.

Genel şartlara göre seyahat poliçeleri kapsamı dışında kalan haller aşağıda belirtilmiştir.

 • Savaş veya savaş niteliğindeki harekat, ayaklanma, isyan ve bunlardan doğan iç kargaşalıklar.
 • Grevlere, lokavt edilmiş işçi hareketlerine, kavgalara iştirak.
 • Suç ve cinayet işlemek veya bunlara teşebbüs etmek.
 • Tehlikede bulunan malları kurtarmak hariç, sigortalının kendisini bile bile ağır tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması.
 • Deprem, seylap, yanardağ infilakı ve heyelan.
 • Nükleer rizikolar.
 • Aksine bir sözleşme yoksa, aşağıdaki haller de sigortadan hariçtir.
 • Motorsiklet ve takma motorlu bisiklet kullanmak ve bunlara binmek.
 • Açık deniz balıkçılığı ile vahşi hayvan avcılığı ve yüksek dağlarda avcılık.
 • Dağcılık, kar veya buz üzerinde yapılan her türlü spor (kayak, patinaj, hokey vb), cirit oyunu, manitalı binicilik, polo, eksrim, halter, güreş, boks, basketbol, futbol ve yelken sporları ile ağır ve tehlikeli jimnastik hareketleri ve profosyonel spor hareketleri.
 • Havada yolcu sıfatı dışında başka bir sıfatla uçuş.

Seyahat Poliçelerindeki İstisnai Durumlar

 • Estetik tedaviler, tıbbi tedaviler, aşılanma, istekli olarak doğuma son vermek.
 • Psikolojik rahatsızlıklar.
 • Salgın hastalıklar.
 • Pasaport, vize, bilet ve aşı sertifikası eksiklikleri.
 • Bu poliçe kapsamında, talepte bulunan sigortalı, lehtar veya bir başka kişinin hileli hareketleri.
 • Daha önceden mevcut olan herhangi bir tıbbi durum, intihar veya intihara teşebbüs, akıl hastalığı, hamilelik veya doğum yapma.
 • Protez, gözlük, kontakt lens, işitme cihazları veya suni organlar.

Teminat limiti - Coğrafi Alan

 1. Tüm Avrupa Ülkeleri için 30.000.-EUR
 2. Tüm Dünya Ülkeleri için 50.000.-USD

İsteyebileceğiniz ek teminatlar:

 • Sigortalının Tur İptali
 • Seyahat Acentesinin İflası ve Taahhüt’ ün Yerine Getirilememesi

Seyahat Sigortasında Riskin Gerçekleşmesi Durumunda Sigortalının Yükümlülükleri

Bir risk gerçekleştiğinde genel şartlara göre sigortalı aşağıdaki hususları yerine getirmekle yükümlüdür;

Riskin gerçekleştiğinin ihbarının yapılması

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, riskin gerçekleştiğini öğrendikleri tarihten itibaren beş gün içinde sigortacıya yazılı bildirimde bulunmakla yükümlüdür. Sigorta ettiren veya hak sahipleri ilgili ihbarda kazanın yerini, tarihini ve sebeplerini bildirmek ve ayrıca tedaviyi yapan doktordan kazanın gerçekleştiği durum ile bunun sonuçlarını bir rapor halinde sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.

Tedaviye başlanması ve gerekli tedbirlerin alınması

Kazayı takiben derhal bir doktor çağırılarak gereken tedaviye başlanması ve sigortalının iyileşmesi için gerekli görülen tüm tedbirlerin alınması gereklidir. Sigortacı her zaman sigortalıyı muayene ve sağlık durumunu kontrol ettirmek hakkına sahiptir ve sigortalının bu muayene ve kontrollerin yapılmasına müsaade etmesi zorunludur. Sigortalının tedavisi ve iyileşmesi hakında sigortacının doktoru tarafından yapılacak tavsiyelere ve verilecek önerilere uymaları şarttır.

Eğer yukarıdaki bu yükümlülükler kasten yerine getirilmediği takdirde poliçeden doğan haklar geçersiz olur. Kusur sonucunda yerine getirilmediği ve bu sebeple kaza sonuçları ağırlaştığı durumda sigortacı ağırlaşan kısımdan sorumlu olmaz.

Gerekli tüm belgelerin sigortacıya teslim edilmesi

Sigorta ettiren veya hak sahipleri, kaza sonuçları ve tazminatın tesbitiyle ilgili gerekli belgeleri sigortacıya sağlamakla yükümlüdür.

Sosyal Medyada Paylaş:

Bunlar da İlginizi Çekebilir

kasko-sigortasi
Kasko Sigortası

Aracımız, gerek hayatımızın gerek iş yaşantımızın vazgeçilmezlerinden biri haline gel…

karayollari-motorlu-araclar-zorunlu-mali-sorumluluk-sigortasi-trafik-sigortasi
Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası (Trafik Sigortası)

Motorlu aracın kullanımı sırasında üçüncü şahıslara verebileceğimiz bedeni veya maddi…

saglik-sigortasi
Sağlık Sigortası

Her zaman sağlıklı olmak istesek de bazen ufak rahatsızlık ya da ciddi ameliyatlar bi…

Hızlı Teklif Al